7 دلیلی که تربیت فرزند من اثربخش نیست. – دکتر بهشتیان

همانطور که گفتیم والدین در این دوران باید به کودک قرآن هم آموزش دهند. آنان که با ملاکهاى ارزشگذارى اسلام آشنایى دارند، مىدانند که اسلام و فرهنگ قرآنى به تمامى کسانى را که داراى نقش و کارکرد تربیتى هستند، ارج و منزلت بیش از سایرین بخشیده است، ربوبیت از صفات کمالیه الهى و خداوند «رب» تربیت کننده و پرورش دهنده مطلق جهانیان است: «الحمدللّه ربّ العالمین» پیامبران الهى از جمله صفات و رسالتهایشان، مربیگرى و آموزگارى است: «هوالّذى بعث فى الامّیّین رسولاً منهم یتلوا علیهم آیاته و یزکّیهم و یعلّمهم الکتاب و الحکمة و إن کانوا من قبل لفى ضلالٍ مبین» (جمعه / 2) «و کسى است که در میان جمعیت درس نخوانده، رسولى از خودشان برانگیخت که آیاتش را بر آنها مىخواند و آنها را تزکیه مىکند و به آنان کتاب (قرآن) و حکمت مىآموزد هر چند پیش از آن در گمراهى آشکارى بودند!» از این رو مهمترین مواردى که قرآن به نقش قابلتحسین مادران پرداخته، مواردى است که به جنبه مربیگرى آنان نظر داشته است. همه کودکان از جمله نوزادان به نظم و انضباط مداوم نیازمند هستند.

به ویژه این که قرآن، بدفرجامى و اعراض فرزند نوحعلیه السلام از ایمان به شریعت و آیین پدر را، حتى با اشاره و تلویح به مادر او نسبت نداده است. پیامبر اکرم (ص) میفرمایند: همان گونه که فرزند نباید به والدین خود بی احترامی کند، والدین نیز نباید نسبت به او بی احترامی نمایند.مهمترین وظیفه والدین نسبت به فرزندشان این است که به او احترام بگذارند و شخصیت فردی و اجتماعی او را حفظ کنند و او را در میان همسالان و همبازیهایش خفیف و خوار جلوه ندهند. احساس کودک از همان بدو تولد ، کامل است ، اما او هیچ درکی نسبت به محیط اطراف و پیرامون خود ندارد. و قل ربّ ارحمهما کما ربّیانى صغیراً» (اسراء/ 24) «و بگو؛ پروردگارا همانگونه که آنان مرا در کوچکى تربیت کردند، مشمول رحمتشان قرار ده.» انتخاب عنوان «تربیت» (گذشته از این که مىتواند به دلیل شمول و پوششدهى آن بر همه فعالیتهاى کودکپرورى پدر و مادر باشد( بیانگر آن است که از یکسو، تمامى اعمال و رفتارهاى پدر و مادر جنبه تربیتى دارند و از سوى دیگر تربیت ستوده و بایسته همان پدر و مادر بوده که چنین فرزند خداجو و نیایشگر پرورده شده است.

از همان روزهاى نخست ولادت موسىعلیه السلام، مادر وى را ، تشویق و اضطراب فراگرفت و از تدبیر و چارهاندیشى در حفظ جان فرزند خویش، عاجز ماند. در نتیجه، برای برقراری ارتباطی مثبت با فرزند خود و تفهیم بهتر آنان، از جملاتی کوتاه و کلماتی ساده استفاده کنید. ببینید فرزند شما کمی در لجبازی هم هست.برای اینکه بتونید ایشون رو در اینمورد خاص تربیت کنید باید صبوری بیشتری داشته باشید.زمانی که بخوایید یک نکته ی مثبت رو در کسی ایجاد کنید نیاز به زمان زیادی هستید.پس از کار خسته نشید.در ضمن اگر یک کار مثبت کرد خیلی زیاد تشویقش کنید.این تشویق هم اینقدر زیاد نباشه که دفعه ی بعدی برای کار بزرگتری که انجام داد نتونید تشویق بزرگتری انجام بدید. وقتی هفت ساله شدند، در اینباره بیشتر تأکید کنید و در صورت لزوم میتوانید آنها را بزنید. 200 کلمه یا بیشتر صحبت میکند. والدین باید توجه داشته باشند ، وقتی نوزادشان متولد می شود،غذا میخواهد و فطرتش پستان مادر را می خواهد، ناز میخواهد، و همچنین دست نوازش مادر را طلب میکند؛ پس بهتر است حتماً بچه را خودِ مادر شیر دهد و بچه را شیرخوارگاه نبرند ویا بچه را به مهد کودک نسپارند؛ همه والدین این را میدانند بچه یک ماهه را وقتی که نوازشش کنی، روی او بخندی، او هم میخندد و تبسم میکند، و اگر سر او داد بزنی گریه میکند.

در حقیقت ذهن و قلب کودک مانند آینه شفاف است و هر گونه ادراکی که در حد توانائی ذهنی به کودک ارائه شود، به سرعت آن را جذب میکند. همة اعضا باید یار هم در مسیر پیشرفت باشند، چرا که سعادت خانواده در گرو سعادت فردفرد آن است و حسد آفتی در روابط خانوادگی محسوب میگردد، چنانکه در خانوادة یعقوب(ع)، حسادت برادران یوسف(ع) بر او موجب جدایی اعضای خانواده از یکدیگر، هم به لحاظ بُعد مکانی و هم بُعد روحی و روانی گردید و یوسف(ع) از کانون خانواده جدا شد و یعقوب(ع) سالها از پسرانش رنجیده بود. از نظر دینی برای اینکه فرد، فرزندی صالح و سالم داشته باشند، علاوه بر اینکه یک همسر اصیل و دین دار را باید برای خود انتخاب کند، باید مسائلی مانند زمان و چگونگی آمیزش و نیز دقت در تغذیه حلال و مناسب در دوران بارداری و شیردهی را رعایت کند.در واقع بخشی از سلامتی و بیماری، زشتی و زیبائی؛ خوش خلقی و بدخلقی؛ و باهوشی و کودنی فرزندان، به تغذیه پدر و مادر در آنها قبل از انعقاد نطفه و دوران جنینی مربوط میشود. بهخاطر خواستههای فرزندان، فرمان الهی را از یاد نبریم. ابتدا آن که در فرزند خودتان عادت کتاب خوانی را به وجود آورده و او را با دنیای قصه ها آشنا کرده اید، دومین مزیت این کار وقت گذراندن با آن ها است و سومین مزیت نیز مربوط به جهت بخشی فکری به نحوه نگرش فرزندانتان به آینده و ماهیت زندگی است که می توان گفت این موضوع از همه موضوعات مهم تر است.

دیدگاهتان را بنویسید