وظیفه و نقش پدر در تربیت فرزندان

شنیدن صحبتهای کودک نه تنها به کودک کمک میکند تا ناراحتیها و نیازهای خود را به شیوهای سالم بیان کند بلکه به شما در مورد شناخت شخصیت فرزندتان اطلاعات زیادی میدهد. همچنین، مطمئن شوید که او میداند شما به حرفهایش گوش میدهید زیرا اکثر والدین حواسشان به حرفهای کودک نیست. شما باید ریشه عصبانیت فرزند خود را کشف کنید، نه اینکه آن را به موضوعات واهی ربط دهید. پاداش دادن به کودک شما کمک میکند تا عادات خوب را یاد بگیرد و به نظم و انضباط گوش دهد. 2. برای تثبیت ایمان در دل فرزندتان (بخصوص بعد از خردسالی) بینشهای او را درباره خدا صحیح و عمیق کنید. نباید درخواست و شخصیت کودک (بخصوص در هفت سال اول) سرکوب شود. زمان استراحت و خواب، نوع غذا خوردن، بازی کردن، حرف زدن و چیزهایی از این قبیل، مسائل روزمرهای هستند که کودک در سالهای اول زندگی باید یاد بگیرد. کتک زدن یا سیلی زدن به کودک باعث میشود او نیز چنین رفتاری را بزرگسالی انجام دهد. فریاد زدن بر سر کودکان و استفاده از کلمات برای ایجاد احساس دردناک عاطفی یا شرم نه تنها در ایجاد نظم و انضباط بی فایده بوده، بلکه آسیب رسان نیز هستند. جایی که پدر یا مادر احساس میکند کودکشان باید شبیه به کودک همسایه باشد؛ اما اشتباهات والدین در تربیت کودک به اینجا ختم نمیشوند.

انتقال احساس دوستداشتنی بودن از سمت والدین که علی الخصوص در سالهای اولیه زندگی مرکز زندگی کودک هستند، احساس ارزشمندی و عزتنفس را در او شکل میدهد. همچنین آن حضرت میفرماید: کسی که فرزند خود را ببوسد خداوند به او پاداش کار نیک میدهد و اگر او را شاد نماید در روز قیامت او را شاد میگرداند. این مهم نشان میدهد که نوجوان سعی میکند برای خود فکر کند و مستقل باشد؛ اما انجام این کارها میتوانند باعث کشمکش بین شما و فرزندتان شوند. این کار شما باعث میشود تا کودک اعتماد به نفس خود را از دست بدهد. به جای این کار سعی کنید به فرزندتان آموزش دهید و به او بگویید: «اگه این کارو درست انجام بدی، یک جایزه خوب پیش من داری.» سعی کنید با تشویق و ایجاد انگیزه در فرزند، انتظارات منطقی خود را به او آموزش دهید. ». به این ترتیب شما میتوانید با بررسی رفتارهای خود ریشه بسیاری از بروزات فرزندتان را کشف کنید. آیا کودک شیرین شما اکنون به یک نوجوانی بدخلق تبدیل شده است؟ اگر مادری خود بعد از مرگ شوهر از نگهداری کودک امتناع کند و نخواهد که بچه را نزد خودش نگه دارد دادگاه میتواند او را ملزم به نگهداری کند.

تربیتی که امروز انسان را فدای آینده نمیکند بدون این که از آینده او ارزش حیاتی آن غافل باشد. عصبانیت و کنترل خشم فرزندان یکی از چالشهای رایج والدین است که معمولا هنگامی که رخ میدهد، در صورتی که از قبل آمادگی برخورد مناسب با آن را نداشته باشید، ممکن است خودتان نیز از کوره در بروید. اولاً، قلب انسانی را در برابر قدرت خداوند حساس و بیدار میکند. درحقیقت، بزرگترین قاتلان و متجاوزان تاریخ افرادی بودند که در کودکی هیچ وقت از سمت والدین خود دوست داشته نشدند. توماس آنتونی هریس در کتاب ماندن در وضعیت آخر میگوید:«فرزندان، نسخه دستکاری شده والدین خود هستند! ولی پس از مدتی دریافتم كه كاملاً در اشتباه بودم. پس به جای دعوا و رفتار خشن، به کودک پاداش دهید. چرا که ممکن است شما نیز تحت تربیت والد یا والدینی سمی رشد کرده باشید و هنوز نتوانسته باشید زندگی خودتان را از آنها پس بگیرید. وقتی با فرزندمان تنها هستیم با او همبازی شویم و یا ورزش کنیم.

با او مانند یک ربات رفتار نکنید و بگذارید در ساعاتی از روز هر کار درستی که دوست دارند را انجام دهند. متاسفانه باید گفت که در نهایت اقدامی جز گرفتن طفل از حضانت آنان قابل اجرا نیست البته از نظر حقوقی به طور مثال از پدری که تمکن مالی دارد و حضانت فرزندش را بر عهده نمیگیرد یا وظایفش را به درستی اجرا نمی کند میتوان هزینهها را دریافت کرد؛ ولی غیر از این، اقدام دیگری نمیتوان کرد. شما ممکن است انتظار داشته باشید که کودک شما موقع غذاخوردن لباسش را کثیف نکند یا نوجوانتان رفتار تند و سریع از خود نشان ندهد. کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحههای سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس یا منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال و ورشکستگی به تقصیر به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند. نادیده گرفتن کودک به عنوان راهی برای ابراز نارضایتی، مشکلی دیگری از اشتباه والدین در تربیت فرزندان است.

دیدگاهتان را بنویسید